LOADING

Type to search

DIGITAL KOSMOS #4

Dan Tapper är en konstnär som utforskar de akustiska och visuella egenskaperna hos det ohörda och osynliga. Tapper arbetar med allt från att synliggöra elektromagnetiska ljud alstrade av jordens jonosfär – till utforskning av dolda mikrovärldar och skapandet av kodbaserade imaginära nebulosor. Han använder vetenskapliga metoder, blandat med tankeexperiment.
Det resulterar i överflödande och detaljrika akustiska och visuella världar.

Serien Digital Nature (som bl.a. innehåller verket Web Architecture – bilden på framsidan) är konstverk skapade genom användning av algoritmbaserad bildgenerering och bildbearbetning, inspirerad av insekters rörelser. Verken var en del av utställningen Sky is also a Map, på InterAccess i Toronto i september 2016. Ytterligare två verk visas i Kosmos. www.dantappersounddesign.com

KOSMOS nr. 4 / 2019

Den digitala versionen kan snart läsas här.
OBS! Tillgång till de digitala versionerna av Kosmos kommer i framtiden att kräva Kosmos-prenumeration, men kommer under en introduktionsperiod att vara tillgänglig för alla.

DIGITAL VERSION

ENDPOINT

Här kan du se uppgifterna och lösningarna